Oferta

Kancelaria radcy prawnego Justyny Walter świadczy profesjonalne usługi prawne na rzecz przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych – porady prawne, opracowania pism procesowych i innych dokumentów, reprezentację na każdym etapie sprawy przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, urzędami oraz organami ścigania.

w następujących dziedzinach prawa:

I Prawo Cywilne

Obejmujące między innymi:

 

 • uchylenie się od skutków prawnych oświadczeń woli;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu zawartych umów;
 • sporządzanie umów;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umów lub niewykonania umów;
 • sprawy konsumenckie;
 • skargę pauliańską;
 • zasiedzenie;
 • prawo własności;
 • służebności.

IV Ochrona danych osobowych

Obejmujące między innymi:

 

 • weryfikację działalności Klientów pod kątem zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z RODO;
 • sporządzanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych: rejestr czynności przetwarzania, rejestr kategorii czynności przetwarzania. klauzule informacyjne, umowy powierzenia przetwarzania danych, polityki prywatności i plików cookies, regulaminy;
 • weryfikację zgodności działań marketingowych z RODO;
 • ochroną danych osobowych związaną realizacją obowiązków wobec pracowników lub kandydatów do pracy (w zakresie działu HR)
 • zgodność monitoringu (m.in. wizyjnego, poczty elektronicznej, GPS);
 • transfer danych do państw trzecich.

II Prawo pracy i Ubezpieczeń społecznych

Obejmujące między innymi:

 

 • Ustalenie istnienia stosunku pracy;
 • Dochodzenie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pracowniczych;
 • Ustalenie bezskuteczność wypowiedzenia stosunku pracy i przywrócenie do pracy lub zasądzenie odszkodowania;
 • Stwierdzenie niezgodnego z prawem rozwiązanie stosunku pracy;
 • Sporządzanie regulaminów pracy i innych dokumentów wewnątrzzakładowych
 • wydanie i sprostowanie świadectwa pracy;
 • zakaz konkurencji w trakcie stosunku pracy lub po jego ustaniu;
 • sprawy dotyczące dyskryminacji w miejscu pracy lub mobbingu;
 • zasiłki: chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wyrównawczy, pogrzebowy;
 • ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym,
 • wypadki w drodze do pracy lub z pracy, wypadki przy pracy.

V Prawo własności intelektualnej/ prawo IT

Obejmujące między innymi:

 

 • Ochronę majątkowych i osobistych praw autorskich;
 • sporządzanie umów licencyjnych lub przenoszących własność majątkowych praw autorskich;
 • sporządzenia umów wdrożeniowych, opieki serwisowej (SLA), umów rozwojowych z uwzględnieniem odpowiedniej metodyki realizacji projektów (np. Waterfall, Scrum, Agile).

III Prawo Gospodarcze

Obejmujące między innymi:

 

 • opiniowanie i sporządzanie umowy spółki i jej statutu;
 • opiniowanie uchwał organów spółki;
 • postępowanie rejestrowe;
 • odpowiedzialności członków zarządu;
 • sporządzenie kontraktów menadżerskich;
 • sporządzenie umów dotyczących ochrony informacji poufnych, tajemnicy przedsiębiorstwa, zakazu konkurencji;
 • czyny nieuczciwej konkurencji.
 • sporządzanie umów outsourcingowych.

VI Prawo administracyjne

Obejmujące między innymi:

 

 • prawo oświatowe (w tym sprawy dotyczące otrzymania/ nieotrzymania dotacji na prowadzenie szkół niepublicznych);
 • zagospodarowanie przestrzenne;
 • gospodarka odpadami.

I Prawo Cywilne

Obejmujące między innymi:

 

 • uchylenie się od skutków prawnych oświadczeń woli;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu zawartych umów;
 • sporządzanie umów;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umów lub niewykonania umów;
 • sprawy konsumenckie;
 • skargę pauliańską;
 • zasiedzenie;
 • prawo własności;
 • służebności.

III Prawo Gospodarcze

Obejmujące między innymi:

 

 • opiniowanie i sporządzanie umowy spółki i jej statutu;
 • opiniowanie uchwał organów spółki;
 • postępowanie rejestrowe;
 • odpowiedzialności członków zarządu;
 • sporządzenie kontraktów menadżerskich;
 • sporządzenie umów dotyczących ochrony informacji poufnych, tajemnicy przedsiębiorstwa, zakazu konkurencji;
 • czyny nieuczciwej konkurencji.
 • sporządzanie umów outsourcingowych.

V Prawo własności intelektualnej/ prawo IT

Obejmujące między innymi:

 

 • Ochronę majątkowych i osobistych praw autorskich;
 • sporządzanie umów licencyjnych lub przenoszących własność majątkowych praw autorskich;
 • sporządzenia umów wdrożeniowych, opieki serwisowej (SLA), umów rozwojowych z uwzględnieniem odpowiedniej metodyki realizacji projektów (np. Waterfall, Scrum, Agile).

II Prawo pracy i Ubezpieczeń społecznych

Obejmujące między innymi:

 

 • Ustalenie istnienia stosunku pracy;
 • Dochodzenie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pracowniczych;
 • Ustalenie bezskuteczność wypowiedzenia stosunku pracy i przywrócenie do pracy lub zasądzenie odszkodowania;
 • Stwierdzenie niezgodnego z prawem rozwiązanie stosunku pracy;
 • Sporządzanie regulaminów pracy i innych dokumentów wewnątrzzakładowych
 • wydanie i sprostowanie świadectwa pracy;
 • zakaz konkurencji w trakcie stosunku pracy lub po jego ustaniu;
 • sprawy dotyczące dyskryminacji w miejscu pracy lub mobbingu;
 • zasiłki: chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wyrównawczy, pogrzebowy;
 • ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym,
 • wypadki w drodze do pracy lub z pracy, wypadki przy pracy.

IV Ochrona danych osobowych

Obejmujące między innymi:

 

 • weryfikację działalności Klientów pod kątem zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z RODO;
 • sporządzanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych: rejestr czynności przetwarzania, rejestr kategorii czynności przetwarzania. klauzule informacyjne, umowy powierzenia przetwarzania danych, polityki prywatności i plików cookies, regulaminy;
 • weryfikację zgodności działań marketingowych z RODO;
 • ochroną danych osobowych związaną realizacją obowiązków wobec pracowników lub kandydatów do pracy (w zakresie działu HR)
 • zgodność monitoringu (m.in. wizyjnego, poczty elektronicznej, GPS);
 • transfer danych do państw trzecich.

VI Prawo administracyjne

Obejmujące między innymi:

 

 • prawo oświatowe (w tym sprawy dotyczące otrzymania/ nieotrzymania dotacji na prowadzenie szkół niepublicznych);
 • zagospodarowanie przestrzenne;
 • gospodarka odpadami.

I Prawo Cywilne

Obejmujące między innymi:

 

 • uchylenie się od skutków prawnych oświadczeń woli;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu zawartych umów;
 • sporządzanie umów;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umów lub niewykonania umów;
 • sprawy konsumenckie;
 • skargę pauliańską;
 • zasiedzenie;
 • prawo własności;
 • służebności.

II Prawo pracy i Ubezpieczeń społecznych

Obejmujące między innymi:

 

 • Ustalenie istnienia stosunku pracy;
 • Dochodzenie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pracowniczych;
 • Ustalenie bezskuteczność wypowiedzenia stosunku pracy i przywrócenie do pracy lub zasądzenie odszkodowania;
 • Stwierdzenie niezgodnego z prawem rozwiązanie stosunku pracy;
 • Sporządzanie regulaminów pracy i innych dokumentów wewnątrzzakładowych
 • wydanie i sprostowanie świadectwa pracy;
 • zakaz konkurencji w trakcie stosunku pracy lub po jego ustaniu;
 • sprawy dotyczące dyskryminacji w miejscu pracy lub mobbingu;
 • zasiłki: chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wyrównawczy, pogrzebowy;
 • ustalenie podlegania ubezpieczeniom społecznym,
 • wypadki w drodze do pracy lub z pracy, wypadki przy pracy.

III Prawo Gospodarcze

Obejmujące między innymi:

 

 • opiniowanie i sporządzanie umowy spółki i jej statutu;
 • opiniowanie uchwał organów spółki;
 • postępowanie rejestrowe;
 • odpowiedzialności członków zarządu;
 • sporządzenie kontraktów menadżerskich;
 • sporządzenie umów dotyczących ochrony informacji poufnych, tajemnicy przedsiębiorstwa, zakazu konkurencji;
 • czyny nieuczciwej konkurencji.
 • sporządzanie umów outsourcingowych.

IV Ochrona danych osobowych

Obejmujące między innymi:

 

 • weryfikację działalności Klientów pod kątem zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z RODO;
 • sporządzanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych: rejestr czynności przetwarzania, rejestr kategorii czynności przetwarzania. klauzule informacyjne, umowy powierzenia przetwarzania danych, polityki prywatności i plików cookies, regulaminy;
 • weryfikację zgodności działań marketingowych z RODO;
 • ochroną danych osobowych związaną realizacją obowiązków wobec pracowników lub kandydatów do pracy (w zakresie działu HR)
 • zgodność monitoringu (m.in. wizyjnego, poczty elektronicznej, GPS);
 • transfer danych do państw trzecich.

V Prawo własności intelektualnej/ prawo IT

Obejmujące między innymi:

 

 • Ochronę majątkowych i osobistych praw autorskich;
 • sporządzanie umów licencyjnych lub przenoszących własność majątkowych praw autorskich;
 • sporządzenia umów wdrożeniowych, opieki serwisowej (SLA), umów rozwojowych z uwzględnieniem odpowiedniej metodyki realizacji projektów (np. Waterfall, Scrum, Agile).

VI Prawo administracyjne

Obejmujące między innymi:

 

 • prawo oświatowe (w tym sprawy dotyczące otrzymania/ nieotrzymania dotacji na prowadzenie szkół niepublicznych);
 • zagospodarowanie przestrzenne;
 • gospodarka odpadami.

W ramach stałej współpracy Kancelaria radcy prawnego ma możliwość zapewnienia również kompleksowej obsługi prawnej oraz reprezentacji przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, urzędami oraz organami ścigania w następującym zakresie:

r. pr. Anna Walter

Prawo zamówień publicznych (zarówno od strony zamawiającego jak i wykonawcy)
Prawo budowlane
Prawo cywilne
Prawo gospodarcze

r. pr. Paweł Walter

Prawo bankowe
Prawo cywilne
Prawo gospodarcze
Prawo rodzinne
Prawo karne

ADRES:

Al. T. Kościuszki 23/25

Justyna Walter: + 48 600 085 802
Anna Walter, Paweł Walter: 42 674 22 66
GODZINY OTWARCIA BIURA:

Od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 18:00

NIP:

726 268 355 8

Rachunek bankowy:

71 1020 3352 0000 1802 0265 6312

@ 2024 copyright Justyna Walter
Projekt i realizacja: codium.studio