POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Definicje:

 

Administrator          podmiot decydujący o charakterze, zakresie i celach przetwarzania danych osobowych – Justyna Walter;

 

RODO                     Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 

Strona                    strona internetowa www.walter-rp.pl;

 

Użytkownik             osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z Serwisu oraz zawartego na nim formularza kontaktowego;

 

Cookies                   oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu.

 

 

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

 

Administratorem danych osobowych jest Justyna Walter prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria radcy prawnego Justyna Walter”, adres:
al. T. Kościuszki 117 m. 12, 90 – 441 Łódź  numer NIP: 7262683558.

 

Dane kontaktowe:

 

 1. Adres pocztowy: al. T. Kościuszki 117 m. 12, 90 – 441 Łódź
 2. Adres elektroniczny: kancelaria@walter-rp.pl;
 3. Numer telefonu: +48 600085802

 

 

 1. Gromadzę dane osobowe, które zostały podane w formularzu kontaktowym tj.
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. adres email,
  4. numer telefonu,
 1. Poza danymi osobowymi gromadzę następujące dane:
 2. adresy IP – zbierane w trakcie połączeń internetowych.
 1. Osoby odwiedzające stronę internetową Administratora mogą ją przeglądać bez podawania danych osobowych.

 

 1. W jakim celu gromadzone są dane?

 

 1. Dane podawane przez Użytkowników wykorzystywane są do:
 2. udzielenia odpowiedzi na pytania (bez udzielania porad prawnych) zawarte w wiadomościach wysłanych za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Administratora;
 3. w celach statystycznych, w tym w oparciu o adresy IP w zakresie statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 4. w celach technicznych, związanych z administracją serwerami.

 

 1. Jaką mamy podstawę prawną przetwarzania danych osobowych?

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z RODO w celu skontaktowanie się z Panem/Panią jako potencjalnym klientem i udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte w wiadomości wysłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu skorzystania z formularza kontaktowego.
 3. Użytkownik nie powinien przekazywać Administratorowi danych osobowych osób trzecich. Jeżeli natomiast przekazuje takie dane każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie danych Administratorowi.

 

 1. Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
 2. Użytkownik jest zobowiązany do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.
 3. Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.
 4. Skorzystanie z uprawnień określonych w ustępie powyżej może być realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail Administratora stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika.
 5. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 

Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania celu w jakim dane osobowe zostały zebrane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

 

 

 

Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, tj.  partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), podmiotom świadczącym usługi księgowo-rachunkowe. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

 1. Bezpieczeństwo danych gromadzonych przez Administratora:

 

 1. Administrator zastosował wszelkie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczył dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem stosownie do zapisów RODO.
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez Administratora.

 

 1. Cookies:

 

 1. Pliki cookies służą mi do dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników, zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu oraz do danych statystycznych.
 2. Za pomocą plików cookies zbieramy o Użytkowniku jedynie anonimowe dane. Nie zbieramy żadnych danych pozwalających na identyfikację Użytkownika.
 3. W Serwisie wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

 

Rodzaj ciasteczka

Nazwa cookie

Dostawca cookie

Cel cookie (prosimy o możliwe dokładne opisanie celów i funkcji)

Czas funkcjonowania

Typ (np. http, Pixel, itp.)

Funkcjonalne

_ga

Google

Służy do targetowania reklam w sieci Google.

Immediately

Google

 

_gid

Google

Służy do targetowania reklam w sieci Google.

1 day

Google

 

SAPISID

Google

Służy do targetowania reklam w sieci Google.

Persistent

Google

 

APISID

Google

Służy do targetowania reklam w sieci Google.

2 years

Google

 

HSID

Google

Służy dla bezpieczeństwa.

2 years

Google

 

__Secure-3PSID

Google

Służy do targetowania reklam w sieci Google.

2 years

Google

 

SID

Google

Służy dla bezpieczeństwa.

2 years

Google

 

SSID

Google

Przechowuje informacje o zachowaniu użytkownika na stronie oraz reklamach, które mógł on zobaczyć przed jej odwiedzeniem.

Persistent

Google

 

SIDCC

Google

Przechowuje informacje o zachowaniu użytkownika na stronie oraz reklamach, które mógł on zobaczyć przed jej odwiedzeniem.

3 months

Google

 

__Secure-3PAPISID

Google

Służy do targetowania reklam w sieci Google.

2 years

Google

 

 

Google

Służy do targetowania reklam w sieci Google.

2 years

Google

 

1P_JAR

Google

Przechowuje informacje o zachowaniu użytkownika na stronie oraz odwiedzonych przez niego reklamach.

1 week

Google

 

NID

Google

Zawiera identyfikator, którego Google używa, aby zapamiętać preferencje użytkownika oraz inne informacje.

6 months

Google

 

OTZ

Google

Monitorowanie strony

1 month

Google

 

_gat_gtag_UA_10007649_4

Google

Służy do podłączenia analityki Google.

1 month

Google

 

SEARCH_SAMESITE

Google

Służy za zabezpieczenie aby nie przesyłać ciasteczka między stronami.

Google

 

ANID

Google

Służy do targetowania reklam w sieci Google. Tworzy profil zainteresowań odwiedzających stronę, aby wyświetlać bardziej trafne, lepiej dopasowane do użytkownika reklamy.

Google

 

CONSENT

Google

Przechowuje preferencje reklamowe usługi Google Network służące do lepszego kierowania reklam.

Google

 

 1. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić samodzielnie ustawienia swojej przeglądarki.
 2. Sposób zmiany zakresu korzystania z plików cookies oraz wyłączenia ich obsługi zależy od przeglądarki, z której Użytkownik korzysta.
 3. Brak możliwości zapisywania lub odczytywania plików cookies przez Serwis może uniemożliwić pełne i poprawne korzystanie z Serwisu.

 

 

 1. Zmiana Polityki Prywatności:

 

 1. Polityka prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 14 dniowym poprzez wysłanie wiadomości email.
 2. Pytania związane z Polityką prywatności, należy kierować na adres Administratora.
 3. Data ostatniej modyfikacji: ………………………..

 

 

 

 

Klauzula Informacyjna

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Justyna Walter (dalej Administrator) prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria radcy prawnego Justyna Walter”, adres: al. T. Kościuszki 117 m. 12, 90 – 441 Łódź  numer NIP 7262683558.

 

 1. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pod adresem email: kancelaria@walter-rp.pl;  pod numerem telefonu 600085802  lub pisemnie na adres al. T. Kościuszki 117 m. 12, 90 – 441 Łódź.

 

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

Uzasadniony interes Administratora jakim jest skontaktowanie się z Panem/Panią jako potencjalnym klientem i udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte w wiadomości wysłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 1. Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom w celu:
 2. świadczenia usług technicznych ( w szczególności rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych i serwisów internetowych) na rzecz Administratora,
 3. wykonania obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym – uprawnionym sądom, organom i instytucjom.

 

 1. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

 

 

 1. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość za pomocą formularza kontaktowego
 2. po okresie wskazanym powyżej – przez czas w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

 1. Przysługuje Pani/Panu:
 2. prawo dostępu do danych,
 3. prawo żądania sprostowania danych,
 4. prawo do usunięcia danych,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania;
 6. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO,
 7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO,

w celu dokonania czynności opisanych powyżej należy skontaktować się z Administratorem.